High 5 - Fitness og behandling i HUB1

I HUB1 har vi samlet fitness, behandlerrum og omklædningsrum i centeret High 5. Det ligger på mezzaninen med udsigt over food courten til den ene side og Arne Jacobsens Allé til den anden. Brug opgang E. Fitnessområdet er tilgængeligt for alle lejere med adgangskort døgnet rundt, mens behandlinger og holdtræninger er åbent i dagtimerne.

High 5 – training and treatment in HUB1

In HUB1, we have combined fitness, treatment rooms and changing rooms in one centre – High 5. It is located on the mezzanine level with a view of the food court on one side and Arne Jacobsens Allé on the other. Use staircase E. The fitness area is accessible to all tenants with an access card around the clock, while treatments and team training sessions are open during the daytime.

Fitnessområdet

Her finder udstyr til diverse øvelser og muskelgrupper. Dette område er åbent for alle lejere døgnet ved brug af adgangskort, og det kræver ikke betaling.

Dog har Champions reserveret lokalet til cirkeltræningshold:

Tirsdage kl. 07:00-07:50

Torsdage kl. 16:10-17:00

Fitness area

Here you will find equipment for various exercises and muscle groups. This area is open to all tenants 24 hours a day with the use of an access card. Free of charge.

Note that Champions has reserved the gym for a circuit training class:

Tuedays 07:00-07:50 AM

Thursdays 4:10-5:00 PM

Holdtræning

Champions afholder holdtræning for virksomheder, der har en aftale med dem. Der vil løbende være forskellige hold med fx spinning og yoga. Læs evt. mere om Champions her ogderes træningshold her.

Team training

Our partners Champions organises group training for companies that have an agreement with them. Various classes such as spinning and yoga are available on a regular basis. You can read more about Champions here og their training sessions here.

HUB-treatment

Trænger du til fx massage eller akupunktur, så kig forbi High 5. Her er nemlig et behandlerrum, hvor Champions forskellige behandlere på skift udbyder tider.

Læs mere om HUB-treatment og book tid her

 

HUB-treatment

If you need a massage or acupuncture, drop by High 5. Here you’ll find a treatment room where Champions’ different therapists take turns offering appointments.

Read more about HUB-treatment and book an appointment here

CYKOM Bikefit

Vil du have det optimale ud af din cykel, så er CYKOMs Bikefit løsningen. Du får en personlig konsultation og ved hjælp af avanceret laserteknologi bliver nøglepunkter på din krop målt, så cyklen kan indstilles til dig. Som HUBNORDIC-lejer får du et særlig god pris:

 • Racercykel: DKK 1.350
 • Pendlercykel: DKK 350

Læs mere om Bikefit og book tid her.

CYKOM Bikefit

If you want to get the most out of your bike, CYKOM’s Bikefit is the solution. You’ll receive a personalised consultation and, using advanced laser technology, key points on your body will be measured so that the bike can be adjusted to suit you. As a HUBNORDIC tenant, you get a special price:

Racing bike: DKK 1,350
Commuter bike: DKK 350

Read more about Bikefit and book an appointment here.

Husregler

 • Åbent 24/7 alle dage for lejere.
 • Du kan frit benytte skabene i omklædningsrummene. Husk at tømme skabet samme dag, da det automatisk åbnes efter 10 timers brug.
 • Hold bruseren ren efter brug.
 • Gør rent efter dig selv, og brug skraldespanden til tømte shampooflasker og lignende.

House rules

Open 24/7 all days for tenants.

You are free to use the lockers in the changing rooms. Remember to empty the locker on the same day, as it will open automatically after 10 hours of use.

Keep the shower clean after use.

Clean after yourself and use the waste bin for empty shower accessories.

Velkommen i motionsrummet

Rummet er åbent 24/7 hele ugen og kun for HUBNORDIC-lejere.

For at holde det i form bedes du venligst

 • efterlade udendørsfodtøj, tøj og tasker udenfor,
 • respektere evt. kø,
 • holde musik på et passende niveau,
 • rengøre maskinerne efter brug,
 • og stille udstyr tilbage.

Welcome to the gym

This gym is open 24/7 all week for HUBNORDIC tenants only. 

To keep it in shape, please respect the following

 • leave outdoor footwear, clothes, and bags outside,
 • respect queue,
 • keep music at a suitable level,
 • clean the machines after use,
 • and put the equipment back.