Tre tips til at indrette jeres kontor til innovation

Hvilke behov skal kontoret udfylde? Vi ser det, som en platform for virksomhedens kultur. Et sted man mødes, udveksler og udvikler ideer, skaber sammenhængskraft og forståelse – og finder nye, fælles veje. Kontoret er vigtigt både for at kunne innovere og være et skridt foran konkurrenterne og for at kunne fastholde og rekruttere de bedste kompetencer.

Her spiller indretning en central rolle for at kunne skabe de rette rammer. Hos KLP indgår vi gerne i en dialog om, hvordan I kan optimere jeres arbejdsmiljø for at fremme innovation og arbejdsglæde.

Vi kan starte med tre tips fra vores arkitekt Nanna Asboe til, hvordan I kan bruge kontoret til at inspirere mere innovation, suppleret med billedeksempler fra vores lejere:

1. Skab et dynamisk kontorområde dine kollegaer kan gøre til deres eget

Når innovation er i fokus, er det god idé, at medarbejdere har fleksible arbejdsområder. Prøv at skabe et arbejdsmiljø, der indbyder til, at medarbejderne kan tilpasse deres omgivelser efter behov.

Indret med nogle fleksible møbler, der har håndtag eller hjul, så de nemt kan flyttes rundt og indbyder til det. Så du skaber et miljø, der inspirerer til hurtig udveksling af ideer, og det gør, at medarbejderne føler et større ejerskab.

2. Skab rum til inspiration

Hvis I vil stimulere kreativitet og innovation, kan I indrette med legende elementer i kontormiljøet, så medarbejderne kan aktivere deres kreative muskler. Det kan være legende møbler, man kan interagere med eller indretning samt aktiviteter, der fremmer kreativ tænkning.

Hele kontoret skal ikke være et tivoli, for der skal fx også være rum til fordybelse.

3. Giv kulturen et sted at være

Vi ser flere og flere lejere, der indretter med store fællesrum som samlingssteder. Det kan være en lounge, hvor man også kan holde små arbejdsmøder, fælles town halls og mødes til en fredagsøl eller morgenmad. Der kan også være fokus på at gøre lidt ekstra ud af pladsen omkring kaffemaskinen.

Design af rum kan facilitere sammenhængskraft, og ritualer på arbejdspladsen kan styrke forbindelsen mellem medarbejdere og deres teams. Det skaber fællesskab, der gør det nemmere og trygt at give lidt mere slip med sine innovative ideer.

Hvordan vil I indrette jeres kontor?

Nu har vi givet tre tips til at skabe rammer for innovation, men der er naturligvis også mange andre behov, som skal tænkes ind i en samlet kontorindretning fx fordybelseszoner, møderum og ikke mindst kontorpladser.

Der er mange spændende muligheder, og hos KLP hjælper vi gerne med at skabe de optimale rammer både til nu og fremtidig fleksibilitet. Vi tilbyder skræddersyede løsninger for virksomheder i alle størrelser, og vores arkitekt Nanna giver gerne sine bud på en indretningsplan, der kan dække jeres kontorbehov.