Sådan bruger du videokonference som deltager via Webex

Skal du deltage i et møde, kan du taste et mødenummer ind i videomødesystemet.

Tryk på ”Join Webex” på startskærmen.

Tast den Webex-mødekode, du har fået tilsendt af din Host.

Herefter deltager du i mødet.