Sådan opretter du en ny bruger

Velkommen til vores serviceportal

Du får adgang til en række af muligheder gennem serviceportalen. Her kan du aktivere dit adgangskort til betaling af frokost, sætte penge på kortet, bestille take away mad med hjem og alt efter din profil booke mødelokaler og forplejning. Først skal du oprette dig, og her viser vi hvordan.

Welcome to our service portal

You can access a number of options through the service portal. Here you can activate your access card for payment for lunch, put money on the card, order take away food to take home, and depending on your profile book meeting rooms and catering. First, you need to sign up, and here we show you how.

Sådan opretter du en brugerkonto

Klik ind på hubnordic.inmsystems.com, og vælg ‘Opret en ny bruger’. Bemærk, du skal IKKE vælge “Glemt/ny adgangskode”.

 

 

How to create a user account

Click on hubnordic.inmsystems.com, and please note, that you can change language to English by tapping the British flag at the buttom. Then choose ‘Create a new user’.  Please note, that you should NOT choose “Forgot/ new password”

Udfyld felterne, på nær Microsoft e-mail, og tryk “Opret”.

Hvis du modtager en fejlmelding, har du enten ikke oprettet adgangskort, eller ikke brugt den e-mail du brugte til adgangskortet. Det kan også være, at e-maildomænet ikke er oprettet. Kontakt da receptionen.

 

 

 

Fill out the fields except Microsoft email and press “Send”.

If you receive an error message, you either did not create an access card or did not use the email you used for the access card. Finally, your email domain might not have been activated. In this case please contact the reception.

Aktivér dit kort

Du modtager en mail, hvor du bliver bedt om at generere et password, Herefter kan du logge ind på hubnordic.inmsystems.com. Vælg “Mit kort” i menuen, og vælg derefter “Indbetal på kort”. Nu kan du se den aktiveringskode, du skal bruge til at aktivere på betalingsautomaten.

 

 

Activate your card

You will receive an email asking you to generate a password, after which you can log in to hubnordic.inmsystems.com. Select “My card” in the menu, then select “Pay by card”. Now you can see the activation code you need to activate on the payment machine.

Gå nu til betalingsterminalen/kiosken, og scan dit adgangskort.

Vælg “Aktivér kort”.

 

Now go to the payment terminal/kiosk and scan your access card.

Select “Activate card”.

Indtast din aktiveringskode og tryk “OK”. Nu kommer  meddelelsen “Dit nye kort er aktiveret” frem.

Du kan nu fremover logge dig ind og påfylde penge på kortet og se din historik.

De penge, du evt. har på din nuværende konto, vil blive overført i løbet af nogle dage efter, at du har oprettet dig. Derfor er du nødt til at sætte penge ind på kortet, selv om du har penge på allerede.

Enter your activation code and press “OK”. The message “Your new card has been activated” will now appear.

You can now log in and top up money on the card and see your history.

The money you have in your current account will be transferred within some days after your activation.

You, therefore, have to put money on the card, even if you already have money on it.