Rooftop

Velkommen på tagterrassen i HUB3

Trænger du til et pusterum, en frokost med udsigt eller måske et andet sted at holde møde?

Så kig op på vores tagterrasse i HUB3. Tag elevator eller trappe til 7. sal i opgangen ved Edvard Thomsens Vej 10.

Tagterrassen er delt i to, og det er den nordlige del, som er en del af fællesarealerne og kan bruges af alle lejere. Rygning er tilladt, vær opmærksom på rydde op, og at skodder kan blæse ud over terrassen og være til fare nedenfor.

Den sydlige del, som vender mod Field’s, er derimod en del af Bayers lejemål.

Welcome to the rooftop terrace in HUB3

Do you need a break, a lunch with a view or maybe a different place to hold a meeting?

Then check out our rooftop terrace in HUB3. Take the lift or stairs to the 7th floor in the staircase at Edvard Thomsens Vej 10.

The roof terrace is divided in two, and it is the northern part that is part of the common areas and can be used by all tenants. Smoking is allowed, please be aware of cleaning up and that shutters can blow out over the terrace and be a danger below.

The southern part, facing Field’s, however, is part of Bayer’s lease.

 

Events på vores rooftop

Det er muligt at holde firmaarrangementer på fællesarealet på tagterrassen ud fra følgende retningslinjer:

 • I skal reservere via receptionen i HUB3 (hub3.reception@hubnordic.dk)
 • I skal altid booke Securitasvagt for arrangementer på hverdage fra kl. 17 grundet alarmer m.v. i bygningen, og der skal altid være vagt i weekender (igen, skriv til HUB3-receptionen for at booke vagt).
 • Tag hensyn til naboområdet, så vi ikke modtager klager vedr. støj m.v. og fortsat kan have arrangementer.
 • Der må maksimalt være 100 deltagere, ekskl. Securitas og Madkastellet.
 • Der skal fejes fliser på terrassen og aftørres borde/stole efter endt arrangement.
 • Hvis I vil grille, må det kun være efter kl. 16:00 mandag-fredag. Madkastellet skal stå for grilldelen, og der skal være booket vagt fra Securitas. Det er af hensyn til sikkerheden for ejendommen. Man må altså ikke selv stå med en engangsgrill.
 • Det er ikke muligt at opsætte telt, parasoller mv. på terrassen. Der kan være dage med hård vind og dermed fare for at ting flyver ned på fortov eller andet, til skade for forbipasserende.

Vi vil løbende evaluere retningslinjerne i forhold til adfærden og forbeholder os retten til ændringer.

Husk, at I også kan bruge Byparken til picnic mm.

Events on our rooftop

It is possible to hold corporate events in the common area on the rooftop according to the following guidelines:

 • You must book via the reception in HUB3 (hub3.reception@hubnordic.dk)
 • Always book Securitas security for events on weekdays from 5 PM due to alarms etc. in the building, and there should always be security on weekends (again, write to the HUB3 reception to book security).
 • Please consider the neighbouring area so we don’t receive complaints about noise etc. and can continue to host events.
 • Maximum 100 participants, excluding Securitas and Madkastellet.
 • Sweep tiles on the terrace and wipe down tables/chairs after the event.
 • If you want to barbecue, it can only be after 4:00 PM Monday-Friday. The catering company must be responsible for the barbecue and a Securitas guard must be booked. This is for the safety of the property. You are not allowed to bring your disposable barbecue.
 • It is not possible to set up tents, parasols etc. on the terrace. There may be days with strong winds and thus a risk of things flying onto the pavement or other surfaces, to the detriment of passers-by.

We will continuously evaluate the guidelines in relation to behaviour and reserve the right to make changes.

Remember that you can also use the City Park for picnics etc.